પોલીસ ભરતીના નવા નિયમોઃ LRD ભરતીના નિયમોમાં મોટો ફેરફાર, ફિઝિકલ ટેસ્ટના માર્કસ નહીં ગણાશે; પેપર 200 માર્કસનું હશે

પોલીસ ભરતીના નવા નિયમો, LRD BHARTI NEW Rules, LRD NEW SYLLABUS, LRB BHARTI 2024, પોલીસ ભરતી પરીક્ષાઓ, ખાસ કરીને LRD ભરતી, ભરતીના નિયમોમાં નવા ફેરફારોને કારણે યુવાનો દ્વારા ખૂબ જ અપેક્ષિત છે. શારીરિક કસોટીના માર્કસ હવે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં, જેના કારણે લેખિત પરીક્ષાનું પેપર હવે 200 ગુણનું થઈ જશે. ચાલો પોલીસ ભરતી માટેના સુધારેલા અભ્યાસક્રમ અને મહત્વાકાંક્ષી ઉમેદવારો માટે અપડેટ કરાયેલા નિયમોનું અન્વેષણ કરીએ.

પોલીસ ભરતીના નવા નિયમો

  • જાહેર સુરક્ષા ભરતી માટે નવા નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે
  • લેખિત પરીક્ષા માટે નવા અભ્યાસક્રમની જાહેરાત
  • શારીરિક કસોટીના ગુણ ગણાશે નહીં
  • 200 માર્ક્સ માટે લેખિત પેપર લેવામાં આવશે

લોકરક્ષક સંવર્ગો માટેની ભરતી પરીક્ષા પદ્ધતિમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો થયા છે. હવે, ઉમેદવારોએ ચોક્કસ સમયમર્યાદામાં શારીરિક કસોટી પાસ કરવી જરૂરી છે, જેમાં દોડવાના ગુણને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, અરજદારો કે જેમણે નેશનલ ડિફેન્સ યુનિવર્સિટી અથવા નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીમાંથી અભ્યાસક્રમો પૂર્ણ કર્યા છે તેમને પસંદગી પ્રક્રિયામાં બોનસ માર્ક્સ મળશે.

Also Read:

Gujarat BPL List 2024 PDF: ગુજરાત BPL યાદી 2024 તપાસો, તમારું નામ તેમાં છે કે નહીં

LRD BHARTI

લોકરક્ષક દળની ભરતી પ્રક્રિયામાં નવા નિયમો સાથે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. મેરિટ માટે દોડવાના ગુણને ધ્યાનમાં લેવાને બદલે, ઉમેદવારોએ હવે નિર્ધારિત સમયમાં દોડ પૂર્ણ કરવી પડશે. મેરિટ મુલ્યાંકનમાં રનિંગ માર્કસને ફેક્ટર કરવામાં આવશે નહીં. લેખિત પેપર, જે અગાઉ 100 માર્ક્સ ધરાવતું હતું, તે હવે ભરતી પ્રક્રિયામાં 200 માર્ક્સનું હશે.

અગાઉ લોકરક્ષક દળ પોલીસ ભરતી માટેની શારીરિક કસોટીમાં ઉમેદવારનું વજન એક પરિબળ હતું, પરંતુ નવા નિયમોએ આ જરૂરિયાતને દૂર કરી દીધી છે. હવે, શારીરિક કસોટી માત્ર લાયકાતના હેતુઓ માટે છે, જેમાં મેરિટને કોઈ ભારણ આપવામાં આવ્યું નથી. જેઓ શારીરિક કસોટી પાસ કરે છે તેઓ ભરતી પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે OBJECTIVE MCQ TEST લેવા માટે આગળ વધશે.

શારીરિક કસોટી પાસ કરનાર ઉમેદવારો માટે લેખિત પરીક્ષાના ફોર્મેટમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. બે કલાકની 100 માર્કની MCQ કસોટીને બદલે, ઉમેદવારો હવે 200 માર્કસની ત્રણ કલાકની એક જ OBJECTIVE MCQ ટેસ્ટ આપશે. પરીક્ષણને બે ભાગોમાં વિભાજિત કરવામાં આવશે, ભાગ-A અને ભાગ-B, દરેક ભાગમાં ઓછામાં ઓછા 40% પાસ કરવાની આવશ્યકતા છે.

LRD NEW SYLLABUS

લોકરક્ષક દળ પોલીસ ભરતીમાં હવે નીચેના અભ્યાસક્રમ સાથે 200 ગુણની લેખિત પરીક્ષાનો સમાવેશ થશે.

આ લેખિત પેપર માટે કુલ 200 ગુણ છે, જેમાં ભાગ-A માટે 80 ગુણ અને ભાગ-B માટે 120 ગુણ ફાળવવામાં આવ્યા છે. પરીક્ષા પાસ કરવા માટે દરેક વિભાગમાં ઓછામાં ઓછા 40% મેળવવાની જરૂર છે.

Important Links

પોલીસ ભરતીના નવા નિયમો PDF અહીં ક્લિક કરો
પોલીસ ભરતીના નવા નિયમો અંગે પ્રેસ નોટ અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

પોલીસ ભરતીના નવા નિયમો (FAQ’s)

હવેથી લોક રક્ષક પોલીસ ભરતીમાં કેટલા માર્ક્સનું લેખિત પેપર લેવાશે?

200 માર્ક્સ

Also Read:

PM Kisan Credit Card 2024: કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડના મોટા ફાયદા, કોઈપણ ગેરેંટી વિના 2 લાખ લોન મળશે, હવે સંપૂર્ણ માહિતી જુઓ

Download Aadhaar Card: મોબાઇલ પરથી ગુજરાતીમાં આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો, માત્ર 1 મિનિટ માં

Leave a Comment